Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων (Πρόεδροι μη αυτοδύναμων Τμημάτων συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου), έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε τμήμα, δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού.

Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και δώδεκα (12) εκπρόσωποι των καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων, οι οποίοι ορίζονται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ κάθε Τμήματος, τα οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση, εκ περιτροπής κατ΄ έτος, με σειρά την οποία καθορίζει ο Πρύτανης ανά Τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε Τμήματος και κάθε βαθμίδας τουλάχιστον μία φορά.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Γραμματείας (Γραμματέας) του Πανεπιστημίου.

Η Πρυτανεία και  οι Κοσμήτορες των Σχολών εκλέγονται με 4ετή θητεία, οι Πρόεδροι των Τμημάτων με 2ετή θητεία και τα λοιπά μέλη της Συγκλήτου εκλέγονται για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Επικοινωνία

Γραμματεία Πανεπιστημιακής Συγκλήτου

κ. Φανή Σιδερίδου

κ. Ταλαγάνη Ελένη-Γεωργία

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100, Τρίπολη
Τηλέφωνο: 210 7705320
Τηλεομοιότυπο (Fax): 210 6179460

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.