ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτική Ποιότητας

Ο νέος δικτυακός τόπος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.uop.gr

Πολιτική Ποιότητας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ως αποστολή την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και έρευνας, ενώ παράλληλα στηρίζει το κοινωνικό γίγνεσθαι, στο οποίο εντάσσεται και αναπτύσσεται.

Για την πραγματοποίηση της αποστολής του το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εφαρμόζει την ακόλουθη πολιτική ποιότητας, η οποία καλύπτει τους άξονες που ορίζονται για τη διασφάλιση ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και συνδέεται άμεσα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος:

 • Οργάνωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
  • παρακολουθεί και συμμορφώνεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης
  • συνεργάζεται με τις επιβλέπουσες αρχές (ΥΠΑΙΘ, ΕΘΑΑΕ, κ.λπ.)
  • εφαρμόζει τη στρατηγική του Ιδρύματος και το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας
  • αξιολογεί και αναπροσαρμόζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την πορεία των δράσεων
  • προωθεί την επίτευξη των στόχων μέσα από ανοικτές διαδικασίες.
 • Συμμετοχή των Σχολών, Τμημάτων και λοιπών μονάδων του οργανισμού, καθώς και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διασφάλιση ποιότητας. Τα Τμήματα και οι Σχολές, καθώς και οι διοικητικές μονάδες:
  • μεριμνούν για την υλοποίηση φοιτητοκεντρικής μάθησης
  • φροντίζουν για τη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
  • διασφαλίζουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου σε επιστημονικές περιοχές αιχμής, με πλήρη τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας
  • εφαρμόζουν τις κατευθύνσεις του πλαισίου ESG (Environmental Social Governance) στη διοίκηση, συμπεριλαμβάνοντας ιδίως την αρχή της διαφάνειας
  • προωθούν και ενθαρρύνουν, τόσο σε επίπεδο μονάδων όσο και σε ατομικό επίπεδο, την ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης (evaluation) και πιστοποίησης (accreditation).
  • παρακινούν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμμετέχουν ενεργά στα όργανα λήψης αποφάσεων και στις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα, καθώς και να επισημαίνουν δυσλειτουργίες και σημεία που επιδέχονται βελτίωσης, με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας.
 • Προαγωγή της ακαδημαϊκής ακεραιότητας και ελευθερίας:
  • καταρτίζεται και εφαρμόζεται πλαίσιο δεοντολογίας για το ακαδημαϊκό γίγνεσθαι και την έρευνα
  • προάγεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
 • Προώθηση κουλτούρας ανοχής, ενσωμάτωσης, ίσων ευκαιριών και ισότιμης μεταχείρισης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω:
  • αγωγής του διαλόγου, της ανοχής της διαφορετικότητας, του δημοκρατικού τρόπου λειτουργίας και της ισότητας των φύλων
  • στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Συμμετοχή των εξωτερικών φορέων και οργανισμών στη διασφάλιση ποιότητας. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
  • συνεργάζεται με επιβλέπουσες αρχές (ΥΠΑΙΘ, ΕΘΑΑΕ, κ.λπ.)
  • συνεργάζεται με τις αρχές και τους κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας και της εφαρμογής πολιτικών έντασης γνώσης
  • προωθεί τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Για την υποστήριξη όλων των ανωτέρω κατευθύνσεων αναπτύσσονται και συντηρούνται όλες οι υποδομές του ιδρύματος και ιδίως οι ψηφιακές υποδομές.

Η επιτυχία και η πρόοδος του Ιδρύματος εξαρτάται από την ουσιαστική συμβολή κάθε μέλους του, που οφείλει να συνεισφέρει και να λογοδοτεί για την επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου. Ο τελικός σκοπός του εσωτερικού συστήματος ποιότητας είναι να βοηθήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα στην εδραίωση μίας κουλτούρας συμμετοχικότητας, λογοδοσίας και δημοκρατικού διαλόγου για την πρόοδο και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

 

         

         

  

 modip new6

 

 

 

 DIAGONISMOI2    
 banner diavgeia   εντυπα     επιτροπή
baner 2  

 

 

WorldData UOP 

 logo eunice

EUNICE - ΠΑΠΕΛ

  SiG logo 2    

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies
Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες