ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράρτημα Διπλώματος
                                                                       

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παράρτημα Διπλώματος

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, του οποίου το βασικό περιεχόμενο είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Συμπληρώνει και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Επισυνάπτεται στον τίτλο του πτυχίου και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών. Στο Παράρτημα Διπλώματος δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.

Οφέλη για τους φοιτητές:

■ ένας τίτλος σπουδών που είναι πιο αναγνωρίσιμος και εύκολα συγκρίσιμος στο εξωτερικό

■ ακριβής περιγραφή της ακαδημαϊκής πορείας τους και των προσόντων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

■ ευκολότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης ή σε περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό.

Οφέλη για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

■ πιο διαφανείς τίτλοι σπουδών (χάρη στην ευκολότερη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση)

■ διατήρηση εθνικής/θεσμικής αυτονομίας εντός ενός κοινού πλαισίου αποδεκτού σε όλη την Ευρώπη

■ τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για τους τίτλους σπουδών που μπορούν να γίνουν κατανοητές σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια

■ μεγαλύτερη προβολή του ιδρύματος στο εξωτερικό

■ καλύτερες προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων των ιδρυμάτων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό

■ εξοικονόμηση χρόνου - με την απάντηση σε πολλά από τα συνήθη ερωτήματα των ιδρυμάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τη δυνατότητα μεταφοράς των τίτλων σπουδών που χορηγούν.

Σε όλα τα Τμήματα και τα Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται  αυτομάτως από τη Γραμματεία, χωρίς καμία οικονομική  επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η ημερομηνία έκδοσής του μπορεί να συμπίπτει ή να έπεται της ημερομηνίας χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από αυτή.

Το Παράρτημα Διπλώματος σχεδιάστηκε από την Ουνέσκο και το Συμβούλιο της Ευρώπης ενώ η εφαρμογή του  ψηφίστηκε το 2004 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Απόφαση 2241/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων).

Η διάταξη του άρθρου 15 του ν.3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση–Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων –Παράρτημα Διπλώματος» (Α’ 189) προβλέπει την έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος το οποίο επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Επιπλέον, η υπ' αριθμ. Φ5/72535/Β3/18-7 2006 (Β’ 1091) Υπουργική Απόφαση όπως διορθώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2161/8-11- 2007 τ. Β'), περιλαμβάνει τον Καθορισμό Παραρτήματος Διπλώματος.

Υποδείγματα:

Παράρτημα Διπλώματος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Ελληνικά)

Παράρτημα Διπλώματος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Ελληνικά)

 

         

         

  

 modip new6

 

 

 

 DIAGONISMOI2    
 banner diavgeia   εντυπα     επιτροπή
baner 2  

 

 

WorldData UOP 

 logo eunice

EUNICE - ΠΑΠΕΛ

  SiG logo 2    

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies
Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες