Προς τα Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 22/06/2011 έως και 1/07/2011 η Τεχνική Υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή λόγω της προγραμματισμένης μετακόμισής της.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Πολιτισμού

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης