Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να δοθεί παράταση στην προκήρυξη της μίας (1) κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διοίκηση Μονάδων Υγείας" στη γνωστική περιοχή :
 

  • «Επιστήμες της Διοίκησης ή /και Επιστήμες της Υγείας με έμφαση στη Διοίκηση και Διαχείριση Μονάδων Υγείας Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας Κοινωνικές/ Πολιτιστικές πτυχές της Υγείας».


Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η
 Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 14:00. Θα θεωρούνται εμπρόθεσμες οι αιτήσεις  νοουμένου ότι θα φθάσουν στο Τμήμα Ανθρώπινού  Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 6 Μαρτίου 2015 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 27 Φεβρουαρίου 2015), με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

Υπενθυμίζεται ότι
 πέραν της προαναφερόμενης θέσης, το ΑΠΚΥ δέχεται αιτήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 13η Φεβρουαρίου 2015, για τις ακόλουθες θέσεις:
 

  • μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και δύο (2) θέσεις στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης στις γνωστικές περιοχές: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management), Οικονομική Επιχειρήσεων και Οικονομικά.
  • μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» στη γνωστική περιοχή της Πληροφορικής.
  • μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» στις γνωστικές περιοχές Ρύπανση και Ενέργεια.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του ΑΠΚΥ στη διεύθυνση
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/jobs/ak/archive/12880 και να αποτείνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο +357 22 411 662, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 07:30 μέχρι τις 15:00.

 

 

 

ΝΕΑΡΧΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ

LLB(Hons), MA, MPhil, Dipl CIPR, MIPRA, MCIPR

Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων

Τομέας Στρατηγικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας

 

Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 33

2ος όροφος, Γραφείο 262

Τ.Θ.12794, 2252 Λατσιά

Τηλ.: 00357 22 411730

Φαξ:  00357 22 411741

Ιστοσελίδα: www.ouc.ac.cy