Δημοσίευση της προκήρυξης μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας