ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ