ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ένα (1) συνεργάτη - Βοηθό Ερευνητή για την εκτέλεση της Πράξης: «Εξαλείφοντας τα εμπόδια προς μια πολυπολιτισμική κοινωνία (ΕΟΧ GR07 / 3546)» (Κ.Α. 0269), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XΜ) Του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014.