Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι μη εκταμιευμένες δαπάνες των έργων των οποίων το οικονομικό τους αντικείμενο λήγει στις 31/12/2015, θα πρέπει έως 1​4​ ​Δεκεμβρίου 2015 να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, στην πόλη της Τρίπολης. Η κατάθεση εντολών πληρωμής ΜΕΤΑ της 1​4​​ Δεκεμβρίου 2015 δε θα γίνονται αποδεκτές προς εκταμίευση και θα ακυρωθούν, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσής τους στο οικονομικό έτος 2016.  Στις αντίστοιχες υπογεγραμμένες εντολές πληρωμής δαπανών θα πρέπει να επισυνάπτονται τα παραστατικά, οι συμβάσεις, η φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα και λοιπά έντυπα τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την κάθε εντολή πληρωμής.