Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών


Λάρισα, 26/11/2014


Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Παρακαλούμε θερμά όπως ενημερώσετε τα μέλη της ακαδημαϊκής σας κοινότητας
για την με ΑΔΑ 7ΘΥ346914Κ-5ΩΥ/26-11-2014
(https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%98%CE%A5346914%CE%9A-5%CE%A9%CE%A5)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάληψη διενέργειας εξωτερικής
αξιολόγησης της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ
Λάρισας» που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους  / ΕΣΠΑ 2007-2013.
(αρ. πρωτ. διακήρυξης 4407/26-11-2014)

Δυνατότητα συμμετοχής στην παρούσα έχουν μέλη ΔΕΠ/ΕΠ Βαθμίδας Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 12-12-2014,
ώρα 14:00

Τόπος Κατάθεσης προτάσεων: Πρωτόκολλο Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα,
41 110 (κα Βλαχάβα Μαρία, 2410684705)

Πλήθος αξιολογητών: 3

Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες (2 ανθρωπομήνες)

Αμοιβή/Αξιολογητή: 2.600,00 ευρώ μικτά

Πληροφορίες για τη διακήρυξη: Καθηγητής Χρυσάφης Χαρτώνας, 2410 684 268,
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.-------------------------------------------------------------
Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων,Για το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,


Βασίλης Κυριατζής
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.