Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την προκήρυξη
εκατό (100) θέσεων  υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό την
πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα σε
τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς.  

Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις θεματικές περιοχές
αιχμής: Τραπεζική Διοικητική και Χρηματοοικονομικά,  Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Οικονομικές Σπουδές και Θετικές Επιστήμες και σε εξειδικεύσεις
που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη.

Ο φοιτητής παράλληλα θα έχει την δυνατότητα να κάνει  πρακτική άσκηση με
σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
ανάλογα με τον τόπο σπουδών του υποψηφίου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μετά
το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα
προσλάβει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο Δελτίο Τύπου