ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ Φ5/186952/Β3/4-12-2013 Έγγραφο ΥΠΑΙΘ σχετικά με Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΙ ΣΕ ΑΕΙ

ΦΕΚ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 3030/28.11.2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΕΙ ΣΕ ΑΕΙ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-15

Περισσότερα Άρθρα...