ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΔΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΙΟ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

Χορήγηση Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από Κρατικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ΜΑSDAR

Περισσότερα Άρθρα...