Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
71 (30-12-2014) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν επιστημονικό εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου Αριστεία-Ιστοριογραφία
72 (30-12-2014) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν επιστημονικό εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου ΔΑΣΤΑ
73 (19-12-2014) Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β3426/10-11-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών/τριων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου
74 (18-12-2014) Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β3247/09-10-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη –Τεχνικό Η/Υ
75 (09-12-2014) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών/τριών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (MIS 482356 )
76 (08-12-2014) Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς διαγωνισμού του έργου 36 Πρωτόκολλα με κωδ. MIS 431041
77 (08-12-2014) Δημόσια κλήρωση, βάσει του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α΄/27-10-2011), για την συγκρότηση Επιτροπών του Διαγωνισμού «Επιλογή Αναδόχου για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης (PORTAL)»
78 (02-12-2014) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έξι (6) εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών/τριων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»
79 (28-11-2014) Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β3301/22.10.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη σκοπιμότητας για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον τουρισμό»
80 (28-11-2014) Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β3248/09.10.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 8 από 22