Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
61 (22-04-2015) Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β 3697/19-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»
62 (21-04-2015) Ορθή Επανάληψη Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. Β 3388/ 05-11-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου
63 (19-03-2015) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (CATERING)
64 (13-03-2015) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- Προσφορά υλικού δημοσιότητας
65 (09-03-2015) Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β 3696/19-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό: 2644
66 (04-03-2015) Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β 3388/ 05-11-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
67 Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. Β3438/12.11.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρεις (3) Εξωτερικούς Συνεργάτες, για την υποστήριξη της Πράξης με τίτλο: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΠανεπιστημίουΠελοποννήσου» ΚΑ 0198
68 (19-01-2015) Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β3587/02-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών/τριων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
69 (15-01-2015) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 327494
70 (12-01-2015) Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο Επιλογής τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Προβολή και Δημοσιότητα»
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 7 από 22