Προβολή # 
41 (21-12-2012) Πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
42 (06-12-2012) Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ αριθμ. 1223/19-11-12 τ. Γ, 1278/03-12-12τ.Γ, 1257/27-11-12 τ.Γ, προκηρύσσονται (05) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
43 (02-11-2012) Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 1153/26-10-2012 τ. Γ`, προκηρύσσεται μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
44 (29-10-2012) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Πράξη «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Ανανηπτών στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Πληθυσμού»
45 (25-10-2012) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Πράξη με κωδικό: 2686 και τίτλο: «Migration Management and International Organizations: A history of the establishment of the International Organization for Migration»
46 (25-10-2012) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Πράξη με κωδικό: 2644 και τίτλο: «Η ελληνική ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα. Προβληματισμοί για την εθνική ταυτότητα και τον εκμοντερνισμό»
47 (19-09-2012) RESEARCH COMMITTEE - POST-DOCTORAL FELLOWSHIP - Ref. Nr. 15566
48 (19-09-2012) RESEARCH COMMITTEE - POST-DOCTORAL FELLOWSHIP - Ref. Nr. 15686
49 (19-09-2012) ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
50 (07-09-2012) Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ αριθμ. 906,907/05-09-2012, 882/27-08-2012 τ. Γ`, προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 5 από 9