ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΣΟ)