Καλωσόρισμα στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σκοπός της ιστοσελίδας μας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία, αλλά και την πρόσβαση όλων στην ακαδημαϊκή, ερευνητική, διοικητική και θεσμική του λειτουργία του Πανεπιστημίου μας.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη δεκαετή διαδρομή του, αναπτύχθηκε στις πέντε πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου με δέκα Τμήματα και έξι Σχολές, επέτυχε να λειτουργήσει εννέα αναγνωρισμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων ένα διεθνές, διαμόρφωσε ένα σημαντικό δίκτυο διεθνών και ευρωπαϊκών συνεργασιών, στελεχώθηκε με ακαδημαϊκό προσωπικό εγνωσμένου κύρους, ενώ σήμερα είναι εγγεγραμμένοι  σε αυτό 6.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό Ίδρυμα, συνιστά μία σημαντική Επένδυση στη Γνώση και υπηρετεί τη δημόσια παιδεία με όρους ποιότητας, καινοτομίας, αξιοπιστίας και διεπιστημονικότητας. Λειτουργεί ως ένα Πανεπιστήμιο «δίκτυο» και συμβάλλει, ως ουσιαστικός μοχλός ανάπτυξης της Περιφέρειας, στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία.

Το Πανεπιστήμιο είναι χώρος ακαδημαϊκής ελευθερίας, ελεύθερης διακίνησης ιδεών, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και αναζήτησης της επιστημονικής αλήθειας, είναι χώρος συμμετοχής και ευθύνης.

Στη σημερινή εποχή, το Πανεπιστήμιο των αξιών, της συλλογικής αριστείας, της καινοτομίας και του πολιτισμού είναι η μεγαλύτερη προσφορά στην ελληνική κοινωνία, ως το οφειλόμενο μέρισμα της Επένδυσης στη Γνώση.

Αυτός  δικτυακός τόπος δίνει πληροφορίες για την ακαδημαϊκή και  διοικητική δομή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και για τις ηλεκτρονικές και συμβατικές υπηρεσίες που προσφέρει  στους φοιτητές του. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών e-class και αυτών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης συμβάλλουν καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, η παρουσίαση των Σχολών και των Τμημάτων δίνει πληροφορίες για τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, τις διεθνείς συνεργασίες, τα γνωστικά αντικείμενα, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις επιστημονικές διακρίσεις των Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ελπίζουμε ότι οι σελίδες του  θα διευκολύνουν την επικοινωνίας σας με το Ίδρυμά μας.

 

Καθηγητής Μασσέλος Κωνσταντίνος
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Οι Αναπληρωτές Πρύτανη

Καθηγητής Ανδρειωμένος Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τσούλος Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Λέπουρας Γεώργιος

Καθηγητής Καρδαράς Χρήστος