Εκδήλωση ΚΕΛΠΝΟ με θέμα : “Πρόληψη, Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Ελονοσίας στην Ελλάδα”.