Κατά το διάστημα 1-16 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο το 1ο Θερινό Σχολείο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σε αυτό συμμετείχαν 14 καθηγητές και 175 εκπαιδευόμενοι. Οι καθηγητές του Θερινού Σχολείου προέρχονταν από διάφορα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού (London School of Economics, Ανοιχτά Πανεπιστήμια Ελλάδας και Κύπρου, Πανεπιστήμια Πατρών και Πελοποννήσου, ΤΕΙ Αθηνών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) καθώς και από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 

 Οι εκπαιδευόμενοι ανήκαν σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες (φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, επαγγελματίες στο χώρο της υγείας αλλά και άνεργοι). Οι θεματικές ενότητες του Θερινού σχολείου ήταν οι ακόλουθες:

 

(α) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων(25 ώρες)

(β) Κατασκευή Ερευνητικών Εργαλείων στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών και της Εκπαίδευσης (20 ώρες)

(γ) Συγγραφή Ακαδημαϊκών Εργασιών: Η συγγραφή εμπειρικής έρευνας(15 ώρες) και

(δ) Οικονομικά της Υγείας και Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας (30 ώρες)

 

Στους εκπαιδευόμενους μοιράστηκε σημαντικό διδακτικό υλικό ενώ στις διδασκαλίες των μαθημάτων ακολουθήθηκε ποικιλία διδακτικών τεχνικών όπως κατανομή σε ομάδες εργασίες, χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας κλπ.

 

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θεωρεί ως πολύ σημαντική παρακαταθήκη το προαναφερόμενο «άνοιγμα» σε ευρύτερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες καθώς και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες που έχει αναλάβει πρόσφατα (όπως επιμόρφωση στις ΤΠΕ) και ευελπιστεί να συνεχίσει τις καινοτόμες δράσεις στο χώρο της Δια Βίου μάθησης που αποτελεί άλλωστε και βασικό συστατικό της επιστημονικής του φυσιογνωμίας και του προγράμματος σπουδών του. Περισσότερες πληροφορίες για το Θερινό Σχολείο παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://dsep.uop.gr/.