Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος του Προγράμματος Erasmus+ / Βασική Δράση 3 (ΚΑ3)- Yποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής με καταληκτική ημερομηνία 30/5/2016 που αφορά σχέδια με στόχο την εξεύρεση λύσεων για κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης της κατάρτισης και της νεολαίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=EN