Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από 28 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου 2016 -  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ