«Τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητών του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία».

Η διαδικασία είναι ανοικτή για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο http://pedis.uop.gr/?p=5144»

 

 

Από τη γραμματεία

ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αφροδίτη Ρούσση

Τηλ. 27410 40045, 27410 40058