Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της καθαριότητας  (σε συνεργείο καθαρισμού) των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις πόλεις της Τρίπολης και του Ναυπλίου