ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  - Παραστάσεις φοιτητών ΤΘΣ στο πλαίσιο του μαθήματος "Εισαγωγή στη Σκηνοθεσία: Θεωρία και Πράξη" - υπεύθυνη  διδάσκουσα Άννα Τσίχλη μέλος ΕΕΠ  -

Δευτέρα 14/12/2015  στις 17.00   &   Τετάρτη 16/12/2015 στις 19.00, Κεντρικά Διδακτήρια, αίθουσα Λήδα Τασοπούλου   (Αφίσα - Δελτίο Τύπου)