ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2015-16