Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2015-16

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΜΕΑ