Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Ποιητής και Ρήτορας: Μια Συμβιωτική Σχέση στη Δημοκρατική Αθήνα»  21-24 Οκτωβρίου 2015  Τμήμα Φιλολογίας

Πρόγραμμα