Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων με τίτλο «Διδακτορικές Διατριβές Ηράκλειτος ΙΙ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00

 

Αφίσα