ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: «10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο - Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και «8o Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής»