Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μη ύπαρξης υποψηφιοτήτων, οι προγραμματισμένες εκλογές (  3/9/2015) Αιρετών  Εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δε θα πραγματοποιηθούν