ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20-7-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20-7-2015