ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Υ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ