Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα μείνει κλειστό τη Δευτέρα 29.6.15, λόγω της τοπικής εορτής (Πέτρου και Παύλου) της πόλης της Κορίνθου