ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ              

2010

2011

2012

2013

2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2015 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2016 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ          

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

2015

2016