ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωάννινων (Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών) και απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και κατόχους ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, αντίστοιχου ή συναφούς με το περιεχόμενο του Προγράμματος.
 
Ο σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους αποφοίτους στην Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, προσφέροντας μία πλατφόρμα σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων (θεωρητικών και πειραματικών) που θα αναπτύξει τις επιχειρηματικές ικανότητες των αποφοίτων ΑΕΙ και θα τους υποστηρίξει στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα προσανατολίζεται σε τομείς όπου διαπιστώνεται σημαντική υστέρηση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, συγκεκριμένα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση.

 

Το πρόγραμμα συγκροτείται σε τέσσερα μαθήματα με συνολικό αριθμό 150 ωρών διδασκαλίας.
 Τα τέσσερα μαθήματα είναι:
• Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις
• Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
• Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
• Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα

 

Από το ΠΕΓΑ θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης τουλάχιστον του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης και την επιτυχή αξιολόγηση, συνοδευόμενο από παράρτημα όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα που παρακολούθησε και οι πιστωτικές μονάδες κατά ECTS που αναλογούν

 Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή παραληφθεί ταχυδρομικά το αργότερο έως τις 23/06/2015 σύμφωνα με τη πρόσκληση.

 Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στη Τρίπολη στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.