Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet Ανοικτή διάλεξη του κ. Νίκου Κυριαζή, Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  Τρίτη, 10/3/2015, ώρα 18.00, με θέμα: «Πόσο δημοκρατική είναι η ΕΕ; Μια συγκριτική ανάλυση ομοσπονδιών»