ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – (ΠΜΣ – ΔΡΑ.ΤΕ.Π.Τ.Ε.)

 

Δελτίο Τύπου

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα με μαθητές της Α′ Λυκείου:

H ορνιθοπανίδα της Ζακύνθου εκπέμπει SOS

 

  ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, 9.00 π.μ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – (ΠΜΣ – ΔΡΑ.ΤΕ.Π.Τ.Ε.)» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου και το Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου πραγματοποιούν Βιωματικό Εργαστήριο Δραματικής Τέχνης και Παραστατικών Τεχνών  στην Εκπαίδευση με θέμα:

 

H ορνιθοπανίδα της Ζακύνθου εκπέμπει SOS

 

 

Το Βιωματικό Εργαστήριο, η οργάνωση του οποίου βασίζεται στους σκοπούς  της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση όπως αναφέρονται παρακάτω, έχει  στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών της Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν την ορνιθοπανίδα της Ζακύνθου και τους βιοτόπους της.

 

Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Ως εκπαιδευτική διαδικασία / δραστηριότητα οδηγεί στη διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση αξιών, την καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση κώδικα συμπεριφοράς γύρω από τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε ατομικό και στη συνέχεια σε ομαδικό/ κοινωνικό επίπεδο.

Αντιστοίχως σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Θεάτρου, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση είναι να ενθαρρυνθούν οι μαθητές ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και κλίσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αρμονικά τόσο ως αυτόνομες προσωπικότητες όσο και μέσα στην ομάδα των συνομήλικων.

Ειδικότερα επιδιώκεται:

·      Η ενθάρρυνση της δημιουργικής έκφρασης.

·      Η γνωριμία του παιδιού και του εφήβου με τον εαυτό του, η κοινωνικοποίησή του και η οργανική του ένταξη στην ομάδα.

·      Η παραγωγική διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων μέσα από τις εφαρμογές του δράματος, καθώς και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

·      Η διερεύνηση νέων πεδίων έρευνας και γνώσης, μέσα από μια πολυδιάστατη και σύνθετη μεθοδολογία προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων αλλά και συνδυασμού θεωρίας, πράξης και εμπειρίας.

Την εμψύχωση θα πραγματοποιήσει η Υπεύθυνη του ΚΠΕ ΛΙθακιάς και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πηνελόπη Αβούρη.

 

H  Διευθύντρια  του

Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών

 

 

 

Καθηγήτρια Άλκηστις Κοντογιάννη

Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

& Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ