Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών (ΠΜΣ)  Τμήματος Θεατρικών  Σπουδών - ΠΑΡΑΜΥΘΟ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ  Κυριακή 18  Ιανουαρίου  2015, ώρα   11.00 - 17.00 Αίθουσα "Λήδα Τασοπούλου", Ναύπλιο