Το έργο Innovative e-Tourism Services συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 6 και 14 Σεπτεμβrίου 2014. Το έργο φιλοξενήθηκε στο περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με σημαντική ανταπόκριση του κοινού. Στο κοινό παρουσιάστηκαν τα μέχρι τώρα επιτεύγματα του έργου, και ιδίως η λειτουργική έκδοση μιας εφαρμογής GIS με επίκεντρο τον ιστιοπλοϊκό τουρισμό καθώς και τα σενάρια χρήσης κινητών εφαρμογών τουρισμού.

pdf-icon-small Το υλικό της παραουσίασης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ανακοίνωση στον ιστοχώρο του έργου

 

photo1  photo2
 photo3