ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κλήρωσης ορισμού επιτροπής παραλαβής του έργου.