ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΤΡΙΠΟΛΗ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ