Ανακοίνωση για τη μίσθωση ακινήτου στην πόλη της Κορίνθου.