ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΠΡΑΤΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 - 18:00- Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης