Τμήμα ΠΕΔιΣ: Ημερίδα με θέμα «Επαγγελματικές Ευκαιρίες στον τομέα της Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας» (30/5/2014)