ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Πρόγραμμα παραστάσεων φοιτητών Τμήματος Θεατρικών Σπουδών    Μαΐου - Ιουνίου 2014

 

Δελτίο Τύπου- Πρόγραμμα παραστάσεων Μάιος Ιούνιος 2014