Επίτημη Διδακτορία κ.Αριστείδη Γιαπαλή - Σάββατο 10/05/2014 - Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης