Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet -Ανοικτή διάλεξη του κ. Πάνου Καζάκου την Παρασκευή, 2/5/2014, ώρα 19.00, με θέμα:«Ελληνική Οικονομική κρίση & Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση» - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών