Συμμετοχή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με 22 φοιτητές  και δύο παραστάσεις στη 10η Διεθνή Πανεπιστημιάδα Θεάτρου  από τις  26 Απριλίου έως τις 11 Μαΐου 2014 στις Σέρρες

 

Σεμινάριο ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ - 10η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΣΕΡΡΩΝ