ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ελαιοχρωματισμός  (εσωτερικών τοίχων και κουφωμάτων)